PRZYKŁADOWE TEKSTY

O TEMATYCE PRAWNICZEJ

 • umowy (cywilne, spółek, najmu, itp.)
 • opinie prawne, pisma sądowe
 • pełnomocnictwa
 • dokumentacja przetargowa

O TEMATYCE FINANSOWEJ I EKONOMICZNEJ

 • raporty
 • audyty
 • bilanse
 • kosztorysy

TEKSTY O TEMATYCE HANDLOWEJ I BIZNESOWEJ

 • korespondencja handlowa i biznesowa
 • oferty handlowe

TEKSTY REKLAMOWE

 • materiały marketingowe
 • ulotki
 • foldery
 • katalogi

TEKSTY O TEMATYCE TECHNICZNEJ

 • instrukcje obsługi
 • specyfikacje techniczne

TEKSTY O TEMATYCE MEDYCZNEJ

 • ulotki leków
 • karty pacjenta
 • opinie lekarskie
 • wypisy ze szpitala

STRONY WWW

TESTY OGÓLNE

 • CV
 • listy motywacyjne
 • korespondencja prywatna

TEKSTY NAUKOWE I POPULARNO-NAUKOWE

FILMY, SERIALE, REKLAMY TELEWIZYJNE

TEKSTY LITERACKIE

I WIELE INNYCH